menu

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
(Về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên website www.tieno.vn)

Website www.tieno.vn (sau đây gọi là “Website”) được quản lý và vận hành hợp pháp bởi CÔNG TY TNHH MTV LENDTOP, mã số thuế: 0315264126, địa chỉ: Số 7 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi là “LENDTOP”)

Người truy cập vào Website và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư, theo các nội dung cụ thể sau:

MỤC A: GIỚI THIỆU CHUNG
LENDTOP cung cấp cho Khách Hàng các sản phẩm, dịch vụ tư vấn tài chính và các sản phẩm, dịch vụ khác có thể phát sinh tùy từng thời điểm đối với các khoản vay cầm cố do Đối tác của LENDTOP cung cấp. Để việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có thể đáp ứng tối đa các nhu cầu của Khách Hàng, đòi hỏi LENDTOP phải hiểu rõ một số dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. Vì thế, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách Hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của LENDTOP. Vì vậy, LENDTOP muốn giải thích rõ cách thức và lý do LENDTOP thu thập (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiếp cận, lưu trữ, phân tích, xử lý, chia sẻ và sử dụng) dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.

Chính sách Quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách”), được áp dụng từ tháng 11/2018, sẽ giải thích chi tiết các vấn đề liên quan như dưới đây.

Chính sách này đề cập đến mối quan hệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với LENDTOP. Chính sách áp dụng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ LENDTOP và bất kỳ sản phẩm, dịch vụ khác có liên quan (sau đây gọi là “Dịch vụ”). Các điều khoản chi phối việc sử dụng Dịch vụ trên website được quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng trên website (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện”).

MỤC B: QUYỀN ƯU TIÊN CỦA KHÁCH HÀNG
Mặc dù, Khách Hàng đã cho phép LENDTOP thu thập dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, Khách Hàng vẫn có quyền:

 1. Quyền chỉnh sửa: Khách Hàng có quyền yêu cầu LENDTOP chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân khi dữ liệu của Khách Hàng không chính xác hoặc không hoàn chỉnh;

 2. Quyền hạn chế: Khách Hàng có quyền yêu cầu LENDTOP tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng thu thập tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của Khách Hàng bằng cách liên hệ với LENDTOP theo thông tin quy định tại Điều khoản và Điều kiện trừ trường hợp Khách Hàng và LENDTOP có thỏa thuận khác.

MỤC C: MỤC ĐÍCH THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Khi Khách Hàng truy cập và sử dụng Dịch vụ trên Website, Khách Hàng đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo Chính sách này. Khi Khách Hàng đồng ý cung cấp thông tin và hình ảnh cho LENDTOP nghĩa là Khách Hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ của LENDTOP.

 2. LENDTOP sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau để phân tích và xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được về Khách Hàng nhằm đảm bảo khả năng sử dụng Dịch vụ của Khách Hàng và giúp Dịch vụ của LENDTOP tối ưu hóa khả năng đáp ứng nhu cầu của Khách Hàng.

 3. LENDTOP lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng để:

MỤC D: DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP
Loại dữ liệu cá nhân mà LENDTOP thu thập về Khách Hàng, cụ thể như sau:
Dữ liệu đăng ký sử dụng Dich vụ : Dữ liệu cá nhân này bao gồm nhưng không giới hạn: Họ tên, số điện thoại di động, hình ảnh, thông tin về Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/giấy tờ định danh khác, ngày tháng năm sinh, giới tính, email, nhãn hiệu điện thoại mà Khách Hàng đang sử dụng, địa chỉ nơi cư trú, thông tin về nghề nghiệp, nơi làm việc, thu nhập, thông tin về tài khoản ngân hàng của Khách Hàng, số điện thoại của người thân và đồng nghiệp của Khách Hàng.
MỤC E: CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Những thông tin, hình ảnh mà Khách Hàng cung cấp cho LENDTOP khi đăng ký sử dụng Dịch vụ và những dữ liệu di động mà Khách Hàng đồng ý cho LENDTOP thu thập, có thể được chia sẻ cho các đối tượng sau đây:

 1. Các đối tác của LENDTOP:

 1. Các Công ty khác cùng Tập đoàn: LENDTOP sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với các công ty trong Tập đoàn để hỗ trợ và/hoặc tiến hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày và để duy trì cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng.

 2. Cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ dữ liệu:

 1. Bên mua LENDTOP: LENDTOP sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trong trường hợp LENDTOP bán hoặc thương lượng để bán một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của LENDTOP cho người mua hoặc người mua tiềm năng.

MỤC F: QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Chuyển dữ liệu đến các quốc gia khác LENDTOP chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trên toàn cầu với các công ty khác trong Tập đoàn để thực hiện các hoạt động được quy định trong Chính sách này. LENDTOP cũng có thể ký hợp đồng hỗ trợ cho việc xử lý, phân tích, chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với các bên thứ ba ở các quốc gia ngoài Việt Nam.

 2. Liên kết

LENDTOP có thể hiển thị các quảng cáo của các bên thứ ba và các nội dung khác liên kết với các website của bên thứ ba. LENDTOP không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về việc thu thập dữ liệu cá nhân của Khách Hàng từ bên thứ ba. Nếu Khách Hàng nhấp vào quảng cáo hoặc liên kết của bên thứ ba, vui lòng hiểu rõ rằng Khách Hàng đang rời khỏi Dịch vụ của LENDTOP và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào Khách Hàng cung cấp sẽ không được bảo vệ theo Chính sách này. Vui lòng đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba để tìm hiểu cách họ thu thập dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.

 1. Đảm bảo an toàn dữ liệu của Khách Hàng

LENDTOP cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. LENDTOP thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân của mình; tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống nào hoàn toàn an toàn. LENDTOP đã triển khai nhiều chính sách khác nhau để phòng tránh rủi ro thất thoát dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.

 1. Thay đổi Chính sách

Đôi khi LENDTOP có thể thay đổi Chính sách này nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, phù hợp với nhu cầu thị trường và đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành. Khi LENDTOP thực hiện thay đổi các nội dung quan trọng của Chính sách này, LENDTOP sẽ cập nhật những thay đổi và đăng tải trên Website/ứng dụng của LENDTOP... Mọi Dịch vụ đang được Khách Hàng sử dụng thông qua Website/ứng dụng của LENDTOP sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó theo nguyên tắc có lợi cho Khách Hàng.

 1. Bản quyền và thương hiệu

LENDTOP là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ đăng tải trên website/ứng dụng của LENDTOP. Khách Hàng không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của LENDTOP bằng văn bản.
Cảm ơn quý Khách Hàng đã truy cập và đồng ý sử dụng Dịch vụ trên Website của LENDTOP!